fbpx

29 серпня 2019 р. відбулася зустріч адвокатів НААУ з експертами Проекту ЄС "Pravo Justice"


29 серпня 2019 р.  відбулася зустріч адвокатів НААУ з експертами Проекту ЄС "Pravo Justice" з метою обговорення проблематики використання практики Верховного Суду в роботі адвокатів, доступу до правових позицій Верховного Суду, єдності судової практики Верховного Суду, вироблення рекомендацій щодо поліпшення роботи Верховного Суду з цих питань.

Під час зустрічі було обговорено можливості посилення ролі Науково-консультативної ради при Верховному Суді в питаннях забезпечення однакового застосування норм матеріального і процесуального права під час розгляду справ. Серед іншого, Ольга Поєдинок, Голова Комітету з питань юридичної освіти, як член цього органу звернула увагу на доцільність розвитку колегіальних форм роботи Науково-консультативної ради.

Головою Сеції цивільного права та процесу Олегом Простибоженко було наголошено, що на думку адвокатів Верховний Суд мав би активніше здійснювати узагальнення судової практики, яка була б для адвокатів та судів своєрідним орієнтиром у правозастосуванні. Також було звернуто увагу на необхідність систематизації правових позицій Верховного Суду не за хронологією, а за сферою застосування відповідних норм права. Зокрема, запропоновано, щоб відповідні посилання на ключові рішення суду містилися або в базі законодавства України, або ж на сайті ВС.

Координатор комітетів та секцій НААУ Ганна Гаро, Голова Секції з сімейного права, представила спеціально підготовлений в НААУ Дайджест правових позиції Верховного суду у сімейних порах за перше півріччя 2019 та звернула увагу, що саме на зразок такого продукту потребують адвокати для ефективної роботи з правовими позиціями ВС України. На думку адвокатів у сфері сімейного права, Верховний Суд повинен чітко дотримуватися сформованих критеріїв, при яких необхідно відступати від висловлених раніше правових позицій, що дасть змогу в майбутньому уникнути дуалізму правових позицій з тих чи інших спірних правовідносин.

Олексієм Горох, адвокатом, к.ю.н., доцентом, членом Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності при обговоренні зазначеної проблематики було запропоновано: 1) тісну співпрацю між Верховним Судом та НААУ у питанні забезпечення однакового застосування норм права судами різних спеціалізацій; 2) залучення до узагальнення судової практики, що здійснює Верховний Суд, представників НААУ за різними спеціалізаціями; 3) оприлюднення на веб-порталі Верховного Суду судової практики та правових позиції касаційних судів у складі ВС за структурою відповідних кодексів з зазначенням сигнальної інформації щодо суті ухваленого рішення.

Адвокат Юрій Бауман звернув увагу на те, що робота адвоката з дайджестами, які містять об’єднану аналітику щодо різних категорій справ, є важливою. Як приклад, Юрій звернув увагу на те, що адвокатам потрібно зрозуміти позицію Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду при прийнятті рішень у певній категорії справ. При розгляді та підготовці рішень у зразкових справах доцільно було б оприлюднити висновки членів науково-консультативної, що ними підготовлені відносно правової позиції у зразковій справі. Оскільки, правові позиції Верховного Суду при розгляді, як приклад податкових спорів мають прямий вплив на бізнес.

За результатами обговорення ЄС "Pravo Justice" та НААУ домовилися про подальшу співпрацю у виробленні єдиної позиції з зазначеної проблематики.

29.08.2019