fbpx

Юрій Бауман очолив Комітет з адміністративного права та процесу НААУ.


Розпорядженням Голови Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України від 4 травня 2020 року № 70 створено Комітет з адміністративного права та процесу. Головою Комітету призначено адвоката Юрія Баумана, заступниками Голови – адвокатів Катерину Манойленко та Олену Джабурію.

«Адміністративне право та адміністративний процес, незважаючи на специфічний предмет правового регулювання, впливає на всі сфери суспільних відносин. Указаний вплив здійснюється через реалізацію органами державної влади публічно-владних управлінських функцій, надання адміністративних послуг, реалізацію права на доступ до публічної служби, здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності та багато іншого.

Наразі в Україні є актуальними питання зміни підходу до розуміння сутності адміністративно-правових відносин та необхідності утвердження нової доктрини адміністративного права, відповідно до якої спрямованість та зміст діяльності суб’єктів владних повноважень під час реалізації ними своїх функцій має становити забезпечення та максимальне сприяння реалізації прав та свобод особи.

Саме тому робота Комітету як дорадчого органу Національної асоціації адвокатів України, у першу чергу, буде спрямована на удосконалення нормативно-правових актів, що здійснюють регулювання у сфері адміністративних правовідносин. Зокрема, планується долучитися до роботи над проєктом Адміністративно-процедурного кодексу України, підготовки проєктів Законів України та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у зазначеній сфері.

Також серед головних завдань Комітету – сприяння підвищенню теоретичних та практичних навичок і вмінь адвокатів під час надання ними правничої допомоги у сфері адміністративного права та процесу, зокрема, шляхом проведення різноманітних освітніх заходів для адвокатів, підготовка аналітичних матеріалів, сприяння налагодженню ефективного діалогу між адвокатами та органами державної влади, органами місцевого самоврядування в напрямку забезпечення прав й основоположних свобод людини під час її взаємодії з суб’єктами владних повноважень.

«Ми відкриті до співпраці – долучайтеся. Переконаний, що у тісній взаємодії з комітетами Національної асоціації адвокатів України, ми покажемо хороший результат», – зазначив Юрій Бауман, голова Комітету з адміністративного права та процесу.

Юрій Бауман – адвокат, керуючий партнер Адвокатського об’єднання «Бауман Кондратюк», має багаторічний досвід адвокатської роботи, спеціалізується в галузі кримінального права, є експертом із питань оподаткування та адміністративного права. Юрій Бауман також практикує у  податкових та адміністративних справах, до яких застосовуються норми права Польщі. У 2019 році отримав подяку Національної асоціації України за сприяння розвитку та зміцнення адвокатури України.

_______

З матеріалами Національної асоціації адвокатів України

08.05.2020