fbpx

Юрій Бауман, партнер Адвокатського об'єднання “Бауман Кондратюк” взяв участь в INTAX FORUM Ukraine 2019 який відбувся 22 травня 2019 р. у м. Києві.


Тема дискусії: “Перспективи, переваги і ризики створення дочірніх компаній за кордоном”.

У своєму виступі Юрій Бауман звернув увагу експертів та учасників форуму на особливості створення українськими компаніями філій за кордоном:

1. Українська компанія зобов'язана повідомити податковий орган про створення філії за кордоном. Податковий орган за місцем обліку платника податку бере на облік закордонну філію платника податків.

2. Українська компанія - платник податку на прибуток повинна пам'ятати, що об'єктом оподаткування є прибуток з джерелом походження на території України, так і прибуток отриманий закордонною філією.

3. Закордонна філія української компанії не є окремим платником податку на прибуток.

4. У рахунок податку на прибуток можна зарахувати суми отримані закордонною філією української компанії.

5. При створені закордонної філії потрібно врахувати особливості національного законодавства іноземної юрисдикції. Приклад, Закон Республіки Польща “Про свободу господарської діяльності” (Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej), встановлює певні вимоги щодо створення філії іноземними юридичними особами на території Польщі:

- материнська компанія повинна використовувати для позначення своєї філії оригінальну назву материнської компанії разом з перекладеною на польську мову назвою організаційно-правової форми, а також додаванням слів “відділення в Польщі”.

- філія зобов'язана при здійсненні діяльності використовувати оригінальну назву української компанії одночасно з перекладом такої назви на польську мову та з вказівкою про те, що діяльність здійснює саме філія.

- материнська компанії зобов'язана вести для філії в Польщі, окремий бухгалтерський облік польською мовою, та повідомляти Міністра економіки Польщі про будь-які зміни фактичні чи/або юридичні зміни у материнській компанії, а також виконати інші вимоги.

23.05.2019