fbpx

Dla biznesu


W związku ze zwiększonej aktywnoścą biznesowej ukraińskiego biznesu na Litwie była potrzeba radców prawnych, którzy znają specyfikę prawa ukraińskiego i litewskiego i pojmują potrzeby ukraińskiego biznesu na Litwie.

Adwokacka Spółka Partnerska „Bauman Kondratyuk” razem z litewskimi ekspertami udzielają pomocy ukraińskiego biznesu na Litwie na wszystkich etapach procesu biznesowego: wybierz regionów dla inwestycyji, kwestie optymalizacji, współdziałanie z władzami publicznymi, pomoc w odprawie celnej i więcej.

Adwokacka Spółka Partnerska "Bauman Kondratyuk" istnieje specjalizowana praktyka w zakresie pomocy prawnej osobom prywatnym na Litwie. Praktycy są gotowi pomóc naszym klientom w rozwiązywaniu wielu problemów, z którymi borykają się ludzie, przebywając na Litwie.