fbpx

Pro Bono


Adwokacka Spółka Partnerska "Bauman Kondratiuk" w ramach Pro bono świadczy nieodpłatną pomoc prawną ludziom, organizacjom charytatywnym oraz społecznym, szkołom i placówkom oświatowym, instytucjom kultury, których nie stać na opłacenie usług prawnych.

Świadczenie pomocy prawnej w ramach Pro bono nie ogranicza się do udzielenia konsultacji. Realizujemy całą asystencję prawną na rzecz interesów klienta. Może to być pomoc w utworzeniu organizacji społecznej, pomoc w realizacji przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych albo reprezentacja interesów klienta w sądach.

Adwokacka Spółka Partnerska "Bauman Kondratiuk" rozpatruje wnioski o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej: placówkom kulturalnym i edukacyjnym, pomaga w realizacji przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych (wystaw, koncertów etc.), świadczy pomoc prawną organizacjom charytatywnym i społecznym w sprawach ich działalności.

Adwokacka Spółka Partnerska "Bauman Kondratiuk" przysługuje prawo odmowy świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Adwokacka Spółka Partnerska "Bauman Kondratiuk" nie przyjmuje wniosków o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej w sprawach dotyczących rozstrzygnięcia sporów mjątkowych: uiszczenia zadłużenia, uznania prawa własności, sporów kredytowych z instytucjami finansowymi etc.

Wnioski o udzielenie pomocy prawnej prosimy przesyłać na adres: office@bkadvisers.com.ua