fbpx

Biznes w Polsce


W związku ze zwiększonej aktywnoścą biznesowej ukraińskiego biznesu w Polsce była potrzeba radców prawnych, którzy znają specyfikę prawa ukraińskiego i polskiego i pojmują potrzeby ukraińskiego biznesu w Polsce.

Adwokacka Spółka Partnerska „Bauman Kondratyuk” razem z polskimi ekspertami udzielają pomocy ukraińskiego biznesu w Polsce na wszystkich etapach procesu biznesowego: wybierz regionów dla inwestycyji, kwestie optymalizacji, współdziałanie z władzami publicznymi, pomoc w odprawie celnej i więcej.

Adwokacka Spółka Partnerska "Bauman Kondratyuk" istnieje specjalizowana praktyka w zakresie pomocy prawnej osobom prywatnym w Polsce. Praktycy są gotowi pomóc naszym klientom w rozwiązywaniu wielu problemów, z którymi borykają się ludzie, przebywając w Polsce.