fbpx

Про право на захист в кримінальному провадженні на стадії відбування покарання


        За даними Департаменту з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України в закладах пенітенціарної системи України перебуває приблизно 50890 осіб. Режим діяльності таких закладів встановлюється, зокрема, нормами Кримінально-виконавчого кодексу України, «Правилами внутрішнього розпорядку установ виконання покарань», затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 28 серпня 2018 року № 2823/5.

           З урахуванням прогалин у нормах законодавства, в практичній діяльності адвокатів часто виникає проблема доступу захисника у вихідні, святкові, неробочі дні до підзахисних осіб, що перебувають в установах виконання покарань. Такі обмеження негативно впливають на хід кримінального провадження та дотримання гарантованого Конституцією України права особи на правову допомогу, а також унеможливлюють невідкладне реагування адвоката на порушення чи зміну фактичних обставин. Більше того, певні процедури доступу захисників необґрунтовано затягуються, що може мати певний корупційний прояв.

            З метою забезпечення права захисника без обмеження часу і кількості мати побачення з особами, що потребують такого захисту (включаючи робочі, вихідні, святкові, не робочі дні), на підпис Президенту України направлено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення затриманому, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому права на отримання правової допомоги», реєстраційний номер № 2063 від 04.09.2019 року.

            Даний законопроект встановлює додаткові гарантії та права для засуджених осіб в контексті надання правової допомоги. Так, законопроектом пропонується надати захисникам право мати побачення з підзахисним без обмеження часу і кількості. Адміністрація колонії в свою чергу повинна буде «негайно в розумний строк» забезпечити побачення засудженого з адвокатом та іншими особами, визначеними абзацом першим частини другої статті 8 Кримінально-виконавчого кодексу України, при пред’явленні ними відповідних документів.

            Варто зазначити, що дещо насторожує використання у даному законопроекті терміну «негайно в розумний строк», який окреслює часовий проміжок, протягом якого особі має бути забезпечена зустріч із адвокатом. Вважаю, що застосування даної «часово невизначеної конструкції» дозволяє суб’єктивізувати обгрунтування розумності строків та може призвести до зловживань з боку адміністрації закладів виконання покарань в частині тлумачення понять негайності та розумності такого строку.

           Саме тому, на мою думку, для уникнення затягувань при організації зустрічі засудженої особи з адвокатом, доцільніше встановити конкретний строк, який вираховуватиметься годинами та в рамках якого адміністрація закладів виконання покарань обов’язково повинна організувати зустріч адвоката із підзахисним.

           Також, законопроектом встановлюється важлива норма про те, що не є підставою відмови в зустрічі засудженого з адвокатом, захисником наявність письмової відмови засудженого від зустрічі з адвокатом. У такій ситуації адміністрація установи виконання покарань зобов’язана організувати побачення із засудженим, на якому засуджений особисто та безпосередньо має повідомити свого адвоката про небажання продовжувати таке побачення. І лише у такому разі побачення припиняється.

           В іншому випадку, відмова адміністрації установи виконання покарань у забезпеченні зустрічі засудженого з адвокатом, через ніби-то письмому відмову засудженого, буде трактуватися як порушення норм чинного законодавства, а особи, які допустили таке порушення, нестимуть встановлену законом відповідальність.

           Крім того, законопроектом підсилюються положення законодавства про конфіденційність зустрічей засудженого з адвокатом, захисником. Аудіо та відео фіксація такої зустрічі, присутність на зустрічі інших осіб, буде можлива виключно з письмової згоди засудженого та адвоката, захисника, законного представника чи інших фахівців у галузі права.

Романна Кречик

адвокат Адвокатського об'єднання "Бауман Кондратюк"

 

30.07.2021