Корпоративне право

Здійснення бізнесу в Україні нерозривно пов’язано з виконанням вимог корпоративного права. Ми допомагаємо знаходити оптимальні рішення, враховуючи при цьому вимоги податкового та конкурентного законодавства.

Наші послуги:

  • створення та реєстрація юридичних осіб, а також відокремлених підрозділів юридичних осіб;
  • зміна керівництва юридичних осіб;
  • внесення змін до установчих документів юридичних осіб;
  • реєстрація представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності в Україні;
  • проведення реорганізація юридичних осіб: злиття, приєднання, виділення, поділ, перетворення;
  • підготовка і перевірка внутрішніх документів компанії;
  • скликання та проведення чергових, позачергових зборів учасників господарських товариств (акціонерів акціонерних товариств);
  • допомога у вирішені корпоративних спорів;
  • перевірка об’єкту інвестування на предмет дослідження діяльності компанії та комплексної перевірки її фінансового стану (due diligence);
  • супровід процедури припинення юридичних осіб шляхом їх ліквідації.