ЯК ДІЯТИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ: ТОП-5 РЕКОМЕНДАЦІЙ

СБУ обшу, адвокат

Обшук є для сторони обвинувачення однією із найрезультативніших слідчих (розшукових) дій щодо отримання доказів у кримінальному провадженні, яке у професійному колі носить назву «меропріятіє». Водночас, для особи обшук, напевно, є однією із найнеприємніших дій органів досудового розслідування.

           Отже, для того, аби мінімізувати негативні наслідки таких «меропріятій», потрібно дотримуватися наступних п’яти «золотих правил».

1. Бути спокійним та врівноваженим

Хоча перебування непроханих «гостей» у житлі чи володінні особи зовсім небажане, треба знати, що держава наділила цих осіб рядом повноважень. Галас та сварка може призвести лише до Вашого поганого самопочуття. Так чи інакше, обшук все одно буде проведений працівниками правоохоронних органів, навіть якщо вони будуть знати, хто їх «хазяїн» і за «замовленням» кого вони прийшли. А Ваш спокій збереже Вам особисте здоров’я та психологічно вплине на працівників правоохоронних органів, які будуть більш розслаблені, а значить, можуть допустити невиправні помилки зі свого боку.

2. Бути прискіпливим до деталей

          Проведення обшуку є слідчою дією з чіткою регламентацію законодавства. Допущені органами досудового розслідування порушення можуть призвести до визнання доказів недопустимими, а дії працівників правоохоронних органів будуть визнані незаконними. Тому кожна дія правоохоронців повинна бути послідовною та повною у своєму змісті.

          Так, на початку проведення обшуку слідчий або прокурор (виключно ці посадови особи мають проводити обшук – ні оперативний працівник, ні патрульний поліцейський, начальник начальників поліції, ні будь-хто інший), керуючись положеннями ч. 3 ст. 236 КПК України, повинні пред’явити Ухвалу слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, де чітко зазначена інформація:

  • строку дії ухвали, яка не може бути більшою одного місяця з дня постановлення ухвали;
  • адреса житла або іншого володіння особи, де проводиться обшук;
  • особу, якій належить житло або інше володіння, та особу, у фактичному володіння якої воно знаходиться;
  • речі документи, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук (ч. 2 ст. 235 КПК України).

          Крім цього, слід звернути увагу на те, кому надано право на проведення обшуку: П.І.Б. особи в ухвалі повинно сходитися з П.І.Б. особи, яка проводить обшук. Існують варіації Ухвал суду, де конкретна особа не зазначається, але наводиться «слідчий із групи слідчих», «прокурор із групи прокурорів». В цьому разі вимагати постанову про групу слідчих/прокурорів, або запропонувати прийти з цими документами пізніше.

          Слід також звернути увагу на те, що відповідно до загальних положень проведення слідчих дій, будь-яка слідча дія (крім виняткових випадків), а особливо обшук, повинні проводитися у денний час з 06 години до 22 години. Проведення його у нічний час не допускається  (ч. 4 ст. 223, ч. 2 ст. 236 КПК України).

           Після ознайомлення із ухвалою слідчого судді про проведення обшуку слід звернути увагу на проведення відео- та аудіофіксації обшуку, яка є обов’язковою, та присутність двох і більше понятих. При цьому особа, яка проводить обшук, повинна заздалегідь повідомити Вас про таке фіксування  (абз. 3 ч. 2 ст. 104, абз. 2 ч. 7 ст. 223, ч. 10 ст. 236 КПК України). Понятих, як правило, «залучають» правоохоронці ще до початку проведення обшуку, тому доречно буде клопотати про залучення понятих, яким Ви довіряєте, наприклад, покликати сусідів, вахтера з будинку, іншу незаінтересовану особу і, водночас, ту, якій Ви можете довіряти. На початку проведення обшуку не зайвим буде вимагати від слідчого, прокурора, що проводить обшук, роз’яснити Вам ваші права і обов’язки, бо це саме обов’язок слідчого, прокурора (ч. 3 ст. 223 КПК України). При нерозумінні деяких аспектів правової регламентації треба попросити роз’яснити відповідні положення законодавства.

            Слід зазначити, що при проведенні обшуку приміщення чи іншого володіння особи, законодавець надає слідчому, прокурору повноваження із проведення особистого обшуку осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Водночас, такий особистий обшук особи має окремі вимоги, зокрема, він повинен проводитися особою тієї ж статі, що і обшукувана особа, за присутності адвоката, представника на вимогу такої особи (абз. 2 ч. 5 ст. 236 КПК України).

            При виявленні того чи іншого предмета чи документу і прийнятті рішення про вилучення, слідчий, прокурор повинен чітко відобразити у протоколі проведення обшуку ідентифікуючі ознаки вилученого майна, яке в подальшому повинно бути поміщене у сейф пакети, коробки і т.д. та опечатані із завіренням підписами учасників обшуку. Слід наполягати, щоб в протоколі обшуку були зазначені номер сейф пакету, колір нитки, яка печатка наявна на «ярлику» з підписами (в подальшому при розбіжності цих дрібниць можна констатувати факт втручання сторонніх осіб до вилучених доказів та визнавати отримані докази недопустимими) (ч. 1, 3 ст. 105, ч. 2 ст. 106 КПК України).

             По закінченню обшуку уповноважена особа повинна скласти протокол проведення обшуку в чіткій послідовності його проведення. Кожен, хто був присутній при проведенні цієї слідчої дії має бути зазначений у протоколі, його прізвище, ім’я та по батькові; у службових осіб повинна бути зазначена посада, у понятих та залучених осіб контактні та анкетні дані для можливої подальшої їх ідентифікації і вимоги про їх допит. Обов’язково слід звернути увагу на ідентифікаційні ознаки техніки, на яку фіксувався обшук, а також носії інформації (ст. 104, ч. 1, 3 ст. 105, ч. 1, 2 ст. 106 КПК України).

3. Фіксувати кожну дію правоохоронців, понятих та інших залучених осіб у проведенні обшуку

            Окрім обов’язкового проведення відео- та аудіофіксації правоохоронцями, можливо проведення самостійної відео- та аудіо зйомки (хоча законодавець прямо не дає на це право особі, у якої проводиться обшук, але відповідно до абзацу 3 ч.1 ст. 107 КПК України він надає таке право стороні захисту (підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України). Водночас, законодавець прямо не забороняє таке фіксування учасникам слідчої дії. Особливо слід звернути увагу на поодинокі блукання учасників обшуку, наполягати, щоб вони постійно знаходилися під фіксацією камери та не відлучалися з обшуку у «своїх невідкладних справах», тому що там, де щойно крутився задумливий оперативний працівник, може бути виявлено не досить задумливий згорток або предмет, схожий на щось.

4. Запобігати порушенню Ваших прав та не перешкоджати органам досудового розслідування робити помилки

           Обшук є досить тривалою подією. Як і Ви, так і працівники правоохоронних органів хочуть його скоріше завершити. Не піддавайтесь на умовляння слідчого пропустити ту чи іншу процедуру, підписати порожній протокол та йти займатися своїми справами. Уважно перечитуйте те, що Ви будете підписувати, усі порожні поля закреслюйте, пишіть «відсутнє», «не виявлено» (окрім зауважень, бо зауваження присутні завжди).

           Не вчіть слідчих чи прокурора, як потрібно робити ту чи іншу дію, вони все одно не послухають, а якщо послухають і зроблять правильно, то це буде їм на руку. Водночас, не мовчіть, коли Ваші права порушуються, наприклад, не дають залучити незаінтересованих понятих, хочуть провести особистий обшук без присутності адвоката, не допускають адвоката, не дають знімати обшук, правоохоронці бігають по житлу, як «прусські комахи», вилучають та не описують предмети, здійснюють спецефекти операторської роботи, знімаючи не слідчого з оперативниками, а погоду за вікном та інше.

5. Чітко викладати порушення правоохоронців при здійсненні обшуку та аргументувати ці порушення

            Після проведення «обшуку» і складання протоколу його проведення Вам повинні запропонувати викласти свої зауваження (ч. 5 ст. 104, ч. 8 ст. 236 КПК України). Ось тоді не потрібно шкодувати паперу та чорнил. Викладення позиції з приводу недотримання правоохоронцями Ваших прав та порядку проведення обшуку може надати досить великий бонус у визнанні в подальшому отриманих доказів недопустимими. Навіть при відсутності, на перший погляд, явних порушень, не слід беззаперечно підписувати протокол проведення обшуку з поміткою «скарги відсутні», «скарги не надходили». Наводите думку з приводу проведення обшуку, звертаєте увагу на всіх учасників слідчої дії, кожен зайвий рух, кожна похибка, кожна бездіяльність має бути записана у зауваженнях.

             Також, не забувайте і, якщо про це забув слідчий, нагадайте йому про обов’язковість отримання Ухвали на проведення обшуку, другого примірника разом із доданим до нього описом вилученого (обов’язково ідентичний тому, що підписуєте) (ч. 3, 9, ст. 236 КПК України).

              Обшук є слідчою дією, яка повинна відбуватися із чітким дотриманням процесуального законодавства. До нього потрібно підходити із холодною витримкою та детальною прискіпливістю. Не потрібно сперечатися, лаятись або провокувати правоохоронців. Потрібно вимагати роз’яснення того, чого не розумієте, слідкувати за дією правоохоронців та фіксувати кожну дію незнайомців у вашому володінні, будь то понятий, слідчий, прокурор, оперативний працівник, спеціаліст або будь-хто інший. Не слід погоджуватися з беззаперечністю та правильністю проведення обшуку, а слід викласти усі зауваження та клопотати про їх долучення до протоколу обшуку.

              Водночас, при правильному вашому поводженні і викладенні обставин, не зайвим буде все перелічене доручити адвокату для більш детального, прискіпливого та стратегічно виваженішого здійснення представництва ваших інтересів та захисту законних прав.