ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ ПОДАТКОВОЇ: ЩО ТРЕБА ЗНАТИ

ДФС перевірка

   Якщо контролюючий орган, на вашу думку, неправильно визначив суму грошового зобов’язання, або прийняв будь-яке інше рішення, яке суперечить законодавству, або виходить за межі його повноважень, ви маєте право оскаржити це рішення. Таке право надане Податковим кодексом України і, відповідно до статі 56 Кодексу, оскаржити податкове повідомлення-рішення (далі – ППР) можливо в адміністративному або судовому порядку.

Але спершу скажемо, що контролюючий орган складає «ППР-ки», якщо:

  • не подається в установлені строки податкова (митна) декларація, а при здійсненні заходів податкового контролю встановлено факти здійснення діяльності, що призвела до виникнення об’єктів оподаткування;
  • дані перевірок результатів діяльності платника податків, крім електронної перевірки, свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов’язань та/або іншого зобов’язання;
  • дані перевірок щодо утримання податків у джерела виплати, у тому числі податкового агента, свідчать про порушення правил нарахування, утримання та сплати до відповідних бюджетів та/або на єдиний рахунок податків і зборів, передбачених Кодексом, у тому числі податку на доходи фізичних осіб, таким податковим агентом.

Повний перелік випадків визначений у спеціальному Порядку.

Яким чином мають вручити ППР

Документи вважаються належним чином врученими, якщо вони надіслані за місцезнаходженням вас, як фізичної особи, або податковою адресою юридичної особи рекомендованим листом з повідомленням про вручення, або особисто вручені вам чи вашому представнику.

Якщо поштова служба не може вручити ППР у зв’язку з відсутністю платника податків за місцезнаходженням, або у зв’язку з відмовою прийняти ППР, незнаходження фактичного місця розташування (місцезнаходження), або з інших причин, повідомлення-рішення вважається врученим у день, зазначений поштовою службою у повідомленні про вручення із зазначенням причини невручення.

Виключення становить лише випадок, коли ви своєчасно повідомили податкову про зміну своєї адреси. У такому випадку ви звільняєтеся від виконання вимог документів, надісланих контролюючим органом за попередньою податковою адресою та в подальшому повернених як таких, що не знайшли адресата.

Що робити після отримання ППР

Як ми вже зазначили, є два шляхи:

1 – Адміністративне оскарження

Процедура адміністративного оскарження не є обов’язковою, а більш факультативною. Разом з тим, у цьому випадку суттєво скорочується строк на звернення до суду з позовом. На дану обставину необхідно зважати у разі, якщо ви потребуєте значного часу для збору та пошуку документів на підкріплення своєї позиції.

Оскарження відбувається шляхом звернення дo контролюючого opгaнy вищoгo pівня зі cкapгoю пpo пepeгляд пpoтипpaвнoгo pішeння. Вaжливим y цьoмy питaнні є дoтpимaння ієpapxії влaдниx opгaнів, ocкільки пoмилкoвo нaпpaвлeнa cкapгa дo cyб’єктa нeвідпoвіднoгo pівня нe підлягaє poзглядy.

Не зважаючи на те, що тягар доведення правомірності прийнятого рішення покладається саме на контролюючий орган, рекомендуємо на даному етапі зібрати усі необхідні розрахунки, документи та докази для підкріплення їх до скарги разом із поясненнями обставин справи.

Скарга подається до контролюючого органу протягом 10 робочих днів з дня отримання ППР у письмовій, або електронній формі засобами електронного зв’язку (для платників податків, які подають звітність в електронній формі та/або пройшли ідентифікацію в електронному кабінеті).

Направляти скаргу у письмовій формі краще цінним листом з описом усіх вкладень для уникнення спірних моментів. Разом з поданням скарги, необхідно в довільній формі скласти лист до податкової, яка виписала ППР, з повідомленням про те, що рішення оскаржується в адміністративному порядку.

З моменту направлення скарги, всі нараховані податківцями суми вважаються неузгодженими й не перетворюються у податковий борг.

Якщо ви пропустили десятиденний термін, то ви можете оскаржити ППР протягом шести місяців. Для цього треба подати скаргу разом із клопотанням про поновлення пропущеного строку на подачу скарги та копії документів, що підтверджують пропуск строків оскарження з поважних причин.

У разі оскарження ППР після 10 днів, нараховані податківцями суми вважаються узгодженими та виникає податковий борг.

Якщо ви подаєте скаргу на ППР, то ви маєте право бути присутнім під час розгляду скарги. Для цього необхідно в самій скарзі вказати про своє бажання. Якщо ви не з’явилися у призначений час на розгляд, то скарга буде розглянута без вашої участі.

Рішення за результатом розгляду скарги має бути прийнято та надіслано контролюючим органом протягом 20 календарних днів, наступних за днем отримання скарги. Строк розгляду скарги може бути продовжено за рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу, але не більше 60 календарних днів, про що вас мають повідомити до закінчення 20-денного строку на розгляд скарги.

Таке рішення направляється на вашу адресу засобами поштового зв’язку (з повідомленням про вручення) чи електронного зв’язку, або надається під розписку.

Якщо рішення за вашою скаргою не надсилається протягом 20-денного строку, або протягом строку, продовженого за рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу, така скарга вважається повністю задоволеною на вашу користь з дня, наступного за останнім днем зазначених строків.

За результатом розгляду скарги контролюючим органом може бути прийнято рішення про повне, або часткове її задоволення, або про відмову у її задоволенні.

У разі прийняття рішення про часткове задоволення або про відмову у задоволенні скарги, ППР може бути оскаржено в судовому порядку.

2 – Судове оскарження

Спори щодо оскарження рішень, прийнятих контролюючими органами, підлягають оскарженню в порядку адміністративного судочинства. Позов подається за місцезнаходженням особи, щодо якої прийнято оскаржуване ППР, або за місцем реєстрації податкового органу, яким було складено ППР.

При зверненні з позовом до суду і до моменту набрання судового рішення законної сили, податкове зобов’язання вважається неузгодженим.

На подачу позову у вас є 1095 днів з моменту отримання ППР, якщо не було адміністративного оскарження. Якщо ж ви скористались своїм правом на адміністративне оскарження, то маєте скорочений строк для звернення до суду, а саме – протягом місяця, що настає з дня закінчення процедури адміністративного оскарження.

За результатом судового розгляду, судом може бути ухвалено рішення:

  • про скасування ППР та суми податкового боргу;
  • про зменшення сум грошового зобов’язання;
  • про відмову у задоволенні позовних вимог.

Рішення, оскаржене у судовому порядку, не підлягає подальшому адміністративному оскарженню у разі негативного результату. Саме тому суб’єкту господарювання необхідно докласти максимальних зусиль для захисту своїх інтересів у суді.

         Для складення пояснень та подачі до суду усього необхідного пакету документів, а також формування обґрунтованої правової позиції, радимо звертатись до професійних адвокатів.