Якщо вам вручили підозру: роз’яснення юриста щодо необхідних дій

Повідомлення особі про підозру – це важливий етап кожного досудового розслідування, адже саме з цим моментом кримінальний процесуальний закон пов’язує початок притягнення особи до кримінальної відповідальності (пункт 14 частини 1 ст. 3 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України)). При цьому підозрюваний не може вважатися винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, доки його вина не буде встановлена обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.

Повідомлення про підозру, з одного боку, пов’язане з обмеженнями особи, а з іншого – надає підозрюваному додатковий комплекс прав та гарантій.

Коли особі повідомляють про підозру?

Статтею 276 КПК України встановлено вичерпний перелік випадків здійснення особі повідомлення про підозру, а саме:

1. Затримання особи на місці вчинення кримінального правопорушення чи безпосередньо після його вчинення.

Дії особи при затриманні та порядок здійснення затримання був описаний у одному з наших попередніх матеріалів.

При цьому особа набуває процесуальний статус підозрюваного одразу в момент затримання в силу ст. 42 КПК України (підозрюваним є особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення).

2. Обрання до особи одного з передбачених КПК України запобіжних заходів.

Запобіжний захід відповідно до кримінального процесуального законодавства України може бути застосований виключно до підозрюваної особи (окрім певних винятків).

До підозрюваного можуть бути застосовані «стандартні» запобіжні заходи у вигляді особистого зобов’язання, особистої поруки, застави, домашнього арешту, тримання під вартою чи затримання (є тимчасовим запобіжним заходом), а також інші запобіжні заходи, які рідше зустрічаються у правозастосуванні (передання неповнолітніх під нагляд батьків, опікунів чи піклувальників, адміністрації дитячої установи; передання на піклування опікунам, близьким родичам чи членам сім’ї з обов’язковим лікарським наглядом; поміщення до психіатричного закладу в умовах, що виключають небезпечну поведінку особи; екстрадиційний арешт).

У разі обрання щодо Вас чи Ваших близьких осіб запобіжного заходу, рекомендуємо звертатися до професійного адвоката, який докладно вивчить клопотання сторони обвинувачення про обрання запобіжного заходу, проаналізує обґрунтованість підозри та наявність визначених слідчим/прокурором ризиків, допоможе зібрати належний обсяг характеризуючої інформації та в судовому засіданні здійснюватиме захист.

3. Наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення.

У такому разі особа повідомляється про підозру після того, як слідчий збере достатню, на його думку, кількість доказів, які дозволяють встановити причетність такої особи до вчинення кримінального правопорушення.

Зазвичай, особа готова до повідомлення про підозру, так як слідчий вже викликав її для допиту як свідка, збирав іншу необхідну інформацію.

Основна порада в такому випадку – звернутися до адвоката ще до першого допиту з тим, щоб він супроводжував Вас при проведенні слідчих (розшукових) дій та застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема допитів, обшуків, тимчасових доступів до речей і документів тощо.

Що таке повідомлення про підозру?

Відповідно до частини 1 ст. 42 КПК України підозрюваним є особа:

1) якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 КПК України, повідомлено про підозру;

2) особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення;

3) особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений КПК України.

Додатково відзначимо, що відповідно до частини 2 ст. 278 КПК України письмове повідомлення про підозру затриманій особі вручається не пізніше двадцяти чотирьох годин з моменту її затримання.

Таким чином, у будь-якому випадку повідомлення про підозру оформлюється як письмовий процесуальний документ з визначеними кримінальним процесуальним законом відомостями та реквізитами.

Відповідно до статті 277 КПК України повідомлення про підозру повинно містити:

1) прізвище та посаду слідчого, прокурора, який здійснює повідомлення;

2) анкетні відомості особи (прізвище, ім’я, по батькові, дату та місце народження, місце проживання, громадянство), яка повідомляється про підозру;

3) найменування (номер) кримінального провадження, у межах якого здійснюється повідомлення;

4) зміст підозри;

5) правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

6) стислий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, у тому числі зазначення часу, місця його вчинення, а також інших суттєвих обставин, відомих на момент повідомлення про підозру;

7) права підозрюваного;

8) підпис слідчого, прокурора, який здійснив повідомлення.

Відсутність хоча б одного з елементів тягне за собою необґрунтованість підозри, вона не може бути підставою для обрання запобіжного заходу та її можна скасувати за відповідною ухвалою слідчого судді.

Письмове повідомлення про підозру складається прокурором або слідчим за погодженням з прокурором.

Як вручають повідомлення про підозру?

Відповідно до частини 1 ст. 278 КПК України письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення – у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень.

Дата та час повідомлення про підозру, правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність невідкладно вносяться слідчим, прокурором до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У разі якщо особі не вручено повідомлення про підозру після двадцяти чотирьох годин з моменту затримання, така особа підлягає негайному звільненню.

Під час вручення підозри слідчий або прокурор встановлюють особу, усно оголошують їй повідомлення про підозру, отримують відповідну розписку про вчинення дій, повідомляють їй процесуальні права, роз’ясняють їх суть та вручають один з примірників повідомлення про підозру особі.

Які права має підозрюваний?

Права підозрюваного визначені частиною 3 ст. 42 КПК України та включають в себе право:

1) знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють, обвинувачують;

2) бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, передбачені КПК України, а також отримати їх роз’яснення;

3) на першу вимогу мати захисника і зустріч із ним незалежно від часу в робочі, вихідні, святкові, неробочі дні до першого допиту з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, а також після першого допиту – зустрічі без обмеження в часі та кількості у робочі, вихідні, святкові, неробочі дні; на участь захисника у проведенні допиту та інших процесуальних діях; на відмову від захисника в будь-який момент кримінального провадження; на отримання правової допомоги захисника за рахунок держави у випадках, передбачених КПК України та/або законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги, в тому числі у зв’язку з відсутністю коштів для оплати такої допомоги;

4) не говорити нічого з приводу підозри проти нього, обвинувачення або у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання;

5) давати пояснення, показання з приводу підозри, обвинувачення чи в будь-який момент відмовитися їх давати;

6) вимагати перевірки обґрунтованості затримання;

7) у разі затримання або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою – на негайне повідомлення членів сім’ї, близьких родичів чи інших осіб про затримання і місце свого перебування згідно з положеннями статті 213 КПК України;

8) збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази;

9) брати участь у проведенні процесуальних дій;

10) під час проведення процесуальних дій ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, які заносяться до протоколу;

11) застосовувати з додержанням вимог КПК України технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд мають право заборонити застосовування технічних засобів при проведенні окремої процесуальної дії чи на певній стадії кримінального провадження з метою нерозголошення відомостей, які містять таємницю, що охороняється законом, чи стосуються інтимного життя особи, про що виноситься (постановляється) вмотивована постанова (ухвала);

12) заявляти клопотання про проведення процесуальних дій, про забезпечення безпеки щодо себе, членів своєї сім’ї, близьких родичів, майна, житла тощо;

13) заявляти відводи;

14) ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 221 КПК України, та вимагати відкриття матеріалів згідно зі статтею 290 КПК України;

15) одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення;

16) оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді в порядку, передбаченому КПК України;

17) вимагати відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, в порядку, визначеному законом, а також відновлення репутації, якщо підозра, обвинувачення не підтвердилися;

18) користуватися рідною мовою, отримувати копії процесуальних документів рідною або іншою мовою, якою він володіє, та в разі необхідності користуватися послугами перекладача за рахунок держави.

Зміст кожного з цих прав повинен бути роз’ясненим слідчим або прокурором на вимогу підозрюваного.

Наостанок відзначимо, що повідомлення про підозру надзвичайно важливий етап будь-якого досудового розслідування. За загальним правилом після повідомлення про підозру слідчий, прокурор направляють обвинувальний акт до суду вже протягом 2-х місяців (залежно від категорії вчиненого кримінального правопорушення).

У зв’язку з цим рекомендуємо одразу звертатися до кваліфікованого адвоката, який убезпечить Вас від порушення прав та забезпечить якісний захист від кримінального переслідування.

Олександр Шокало, юрист Адвокатського об’єднання “Бауман Кондратюк”